BAŞVURU BİLGİSİ

Biotecta® mevcut en yüksek seviyeli doğal mineral ürünleri kullanılarak üretilen su bazlı bir solüsyondur.® 0 biyolojik olarak parçalanabilir ve tüm bileşenleri orijinal hallerinde zehirli değildir ve değiştirildikten sonra olduğu gibi kalır.

Biotecta® renksiz olarak gelir.

Biotecta® tüm doğal liflerde işe yarar.

İyi kapatılmış bir kapta 2 yıla kadar saklanabilir. Çocukların ulaşamayacağı güvenli, kuru, dondan korunan bir ortamda saklayın.

Kuruduktan sonra, Biotecta® evsel atıklarla birlikte atılabilir. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa boşaltmayın.

Biotecta® kara, deniz veya hava taşımacılığında tehlikeli madde olarak beyan edilmez.